కాంచన లోహాభరణము

కాంచన లోహాభరణము
—————————–
రచన : “పద్య కళాప్రవీణ”, “కవి దిగ్గజ”
డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర
———————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

సౌందర్య భావానుసంధానమౌ స్త్రీలు
నిర్మాణ కౌశల నిరతి గాంచు –
వస్తు ప్రధాన భావాశ్రిత హృదయులు
స్వచ్ఛత, భారాల సంగతి గను –
ద్రవ్య వినిమయ చిత్తావేశ వర్తకుల్
ధన రూపమున దాని గణన సేయు –
తస్కరణాశయ దారిద్ర్య బుద్ధులు
దొంగిలించుట యెట్లొ తొంగిజూచు –

కాంచనాభరణంబును గాంచినంత,
ఈ సమాజములో గల యెల్ల జనులు
వారి వారి మనోవృత్తి పథమునందు
వేరు వేరు భావాలతో వెలయుచుంద్రు!

కాని …

కాంచన లోహాభరణము
గాంచిన యంతటనె నాకు కలుగును మదిలో
అంచిత భావన మదియే
యెంచగ “శ్రీలక్ష్మి” రూపమేయను రీతిన్!

ప్రకటనలు

“తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి” అధ్యక్షులు అందించిన పీఠిక

నా “తెలంగాణ మహోదయం” కావ్యానికి

“తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి” అధ్యక్షులు

డా. నందిని సిధారెడ్డి గారు అందించిన పీఠికను చదువండి.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

 

“తెలంగాణ మహోదయం” – ఒక ముందుమాట

నా “తెలంగాణ మహోదయం” కావ్యానికి

“తెలంగాణ జాగృతి” సాహిత్య విభాగం కన్వీనర్

డా. కాంచనపల్లి రచించిన ముందుమాటను చూడండి.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

 

ముద్రణలో ఉన్న నా నూతన కృతి – “తెలంగాణ మహోదయం”

ఉద్యమ కాలంలో ఈ బ్లాగు ద్వారా నేను రచించిన కవితలన్నింటినీ కూర్చి “తెలంగాణ మహోదయం” పేరిట ఒక కావ్యంగా రూపొందిస్తున్నాను. ముద్రణలో ఉన్న నా ఈ నూతన కృతి ముఖచిత్రంతోబాటు 4వ అట్ట, లోపలి (2వ, 3వ) అట్టలపై ఉన్న విశేషాలను ఆస్వాదించండి.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

చిన్న జీయరు స్వామి వారి కర కమలాల మీదుగా …

ఆలస్యంగా పోస్ట్ చేస్తున్నాను గాని, ఒక అనిర్వచనీయమైన అనుభూతిని కలిగించిన సందర్భం ఇది. చిన్న జీయరు స్వామి వారి కర కమలాల మీదుగా 18 మార్చ్ 2018 ఉగాది పర్వదినం నాడు, “విళంబి” నామ సంవత్సర “ఉగాది సాహిత్య పురస్కారం” అందుకొన్న మధుర ఘట్టం …

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

 

తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా …

7 జనవరి 2018 నాడు ఒంగోలు పట్టణంలో “పద్య సారస్వత పరిషత్” జాతీయ సంస్థ ద్వితీయ వార్షికోత్సవ సమావేశంలో ప్రసంగిస్తున్న సంస్థ జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ చదలవాడ లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు, ప్రక్కన సంస్థ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా మరియు జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యునిగా ఎన్నికైన నేను –

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

 “దిగ్విజయ సభలు”

 “దిగ్విజయ సభలు”
రచన : “పద్య కళాప్రవీణ”, “కవి దిగ్గజ”
         డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర
నాటి ప్రతాపరుద్రు డిల నాటగ తెల్గు పతాక, ఇప్పు డీ
నాట మరొక్కమారిక పునర్జననంబయి “చంద్రశేఖరుం”
డౌట నిజంబు! కాని యెడ, ఆత డొనర్చు తెలుంగు సత్సభల్
పాటవ మెట్లు చాటును ప్రపంచమునన్  బహుళార్థ కీర్తితో?        … 1
ఎప్పుడొ క్రీస్తు పూర్వమున ఈ తెలగాణ మహా ధరిత్రిపై
అప్పటి నామధేయమగు “అశ్మక దేశము”నందు పుట్టియున్,
మెప్పును పొందెడిన్ తెలుగు మేలిమి భాషగ విశ్వ మెల్లటన్ –
గొప్పగ చాటగా జరుపుకొంటిమి గాదె జగన్మహా సభల్!                  … 2
ఎంత కవిత్వము పారెను –
ఎంతెంతగ లోతు చర్చ లెన్నియొ జరిగెన్
సంతత మైదు దినములు! ని
రంతరము శతావధాన రసము స్రవించెన్!                                     … 3
ఒకట ఘన సాహితీ, సాంస్కృతికపు చిందు –
ఒకట తెలగాణ మధుర వంటకపు విందు –
ఒకట వజ్ర వాహన ప్రయాణికుల కందు!
సందడే సందడి తెలుగు సభల యందు!!                                      … 4
లెక్కకు మించియున్ జనులు లీల తెలుంగు మహాసభల్ గనన్ –
“ఇక్కడ ఈ సభింక, మరి ఎక్కడ ఆ సభ?” యంచు, మేనికిన్
రెక్కలు గట్టుకొంచు పలు రీతుల వేదికలన్ని జేరుచున్
మిక్కిలి సంతసంబున అమేయ జయంబును గూర్చినారహో!   … 5
[గత మాసం (డిసంబర్ 2017) తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించిన “ప్రపంచ తెలుగు మహా సభల” అఖండ విజయాన్ని నెమరు వేసుకొంటూ … ]
                                — &&& —

Previous Older Entries