“ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ తెలుగు శాఖ”కు అభివందనం! 

ఈ కవి – “ఆచార్య ఫణీంద్ర”కు పి.హెచ్.డి. పట్టాను ప్రసాదించి,
“డాక్టర్ ఆచార్య ఫణీంద్ర”గా మార్చిన వందేళ్ళ ప్రాయం గల
“ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ
తెలుగు శాఖ”కు
అభివందనం! 

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

ప్రకటనలు

రోహిత్ గోవర్ధనం ప్రతిభను శ్లాఘిస్తూ …

నా కుమారుడు చి|| రోహిత్ గోవర్ధనం ప్రతిభను శ్లాఘిస్తూ మరికొన్ని వార్తా పత్రికలు …

– డా.ఆచార్య ఫణీంద్ర