“రాఘవీయం”

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు, “తెలంగాణ రాష్ట్ర బ్రాహ్మణ పరిషత్” అధ్యక్షులు డా. కె. వి. రమణాచారి గారి పితృదేవులు శ్రీమాన్ కె. వి. రాఘవాచార్య స్వామి వారి స్మారక సంచిక – “రాఘవీయం” లో ముద్రితమైన నా కవిత :

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ప్రకటనలు