తల్లి వేరు

“తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ భాషా సాంస్కృతిక సంస్థ” లేటెస్ట్ ప్రచురణ “తల్లి వేరు” గ్రంథంలో అచ్చయిన నా కవిత :

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర