“మా తెలంగాణకు క్షీరాభిషేకం”

మా తెలంగాణకు క్షీరాభిషేకం (గీతం)
————————————————–
రచన : “కవి దిగ్గజ”

               డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర
——————————————————

మా తెలంగాణకు క్షీరాభిషేకం!
మము గన్నమాతకు మా నమోవాకం!!
మనసులో మమత – మాటలో మధువు –
మోములో చిరునగవు నొలికించు మా యమ్మ –
|| మా తెలంగాణకు ||

గోదావరి నీ కొంగు బంగారం –
కృష్ణా నది నీకు కంఠ హారం –
తుంగభద్ర నీ తుంటి వడ్డాణం –
మంజీర నీ పాద స్వర్ణ మంజీరం!
|| మా తెలంగాణకు ||

రామప్ప గుడిలోని రమణీయ శిల్పాలు,
గోపన్న గొంతులో కొలువైన రాగాలు,
పాల్కుర్కి సోమన జాను తెనుగందాలు,
పోతన్న కవన మందార మకరందాలు,
రుద్రమ్మ భుజశక్తి, దమ్మక్క హరిభక్తి,
మాదన్న ధీయుక్తి, రుద్ర దేవుని కీర్తి
మా కర్ణ పేయముగ నీ మహిమలను చాట –
ఈ గీతులను పాడుతాం! నీ దీవెనలు వేడుతాం!!
జై తెలంగాణ!
జై తెలంగాణ!!
జై తెలంగాణ!!!
|| మా తెలంగాణకు ||

(తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో …)

ప్రకటనలు