మహాకవి దాశరథి

Dasaradhi-Krishnamacharyulu

నాదొక వెఱ్ఱి! త్రాగుడున నాడును, వీడును అమ్ముకొన్న ఉ
న్మాదివలెన్ కవిత్వమున నా సకలమ్మును కోలుపోయి రా
త్రీ దినముల్ రచించితిని తీయని కావ్య రసప్రపంచముల్;
వేదన యేదియో కలత పెట్టును గుండియ నెందుచేతనో?

 

                     – డా. దాశరథి ( అగ్నిధార )

 

( 22 జులై … మహాకవి దాశరథి గారి జయంతి)

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: