ఈ రోజు వార్తా పత్రికలలో …

నిన్న “దివాకర్ల వేంకటావధాని స్మారక పురస్కారం” ఆచార్య సి. నారాయణ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా స్వీకరించాక నా స్పందనగా చదివిన పద్యం, ఈ రోజు వార్తా పత్రికలలో వచ్చిన క్లిప్పింగ్సును చూడండి.

ఋషి వంటి యవధాని, రెండవ నన్నయ,
తెలుగు వారల పాలి దివ్య వరము,
‘ఉస్మానియా’ మహితోన్నత పీఠిపై
అధ్యక్షుడై వెల్గినట్టి గురువు,
వేలాది శ్రోతల వీనుల విందుగా
అమృత ధార కురిసినట్టి వాగ్మి,
పరిశోధనాత్మక పరిపూర్ణ సాహితీ
జ్ఞాన ప్రభల పంచు గ్రంథ కర్త,
అమరులు “దివాకరుల వేంకటావధాని
స్మారక పురస్కృతి”ని బొందు సద్విశేష
భాగ్యమబ్బిన నే ధన్య పద్య కవిని!
ఆదరించిన విజ్ఞుల కంజలింతు!

  – డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

  ఆంధ్ర జ్యోతి :  

aj1815

 

 

 

 

 

 

ఈనాడు :

end1815

 

 

 

 

 

 

సాక్షి :

sk1815

 

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: