నాకు “దివాకర్ల వేంకటావధాని స్మారక పురస్కార” ప్రదానం !!!

ఈ నెల 31 న, గురు (వ్యాస) పూర్ణిమ నాడు, నాకు  “దివాకర్ల వేంకటావధాని స్మారక పురస్కార” ప్రదానం చేయబోతున్నారు. ఈ పురస్కారాన్ని ప్రకటించిన “ఆచార్య దివాకర్ల వేంకటావధాని మెమోరియల్ ట్రస్ట్”  అధ్యక్షులు డా. గోళ్ళ  కుమారస్వామి నాయుడు గారికి; నాకు అందజేస్తున్న పురస్కారాన్ని నెలకొల్పిన ‘దివాకర్ల’ వారి పుత్రి డా. ఆర్. గాయత్రి గారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా మన: పూర్వక ధన్యవాదాలను తెలియజేసుకొంటున్నాను. యాద్ద్ఋచ్ఛికంగా. గురు పూర్ణిమ దివాకర్ల వారికి, సి. నారాయణ రెడ్డి గారితోబాటు నాకు జన్మదినం కావడం నాకు మరింత ఆనంద దాయకం. నాకు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం “కీర్తి పురస్కారం” ప్రకటించిన తరువాత వెంటనే ఈ పురస్కారం రావడం నాకు చాల ఆనందం కలిగించింది. ఈ పురస్కారాలు అందించే స్ఫూర్తితో మరింత మంచి కవిత్వాన్ని రచించే ప్రయత్నం చేయగలను. – డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

diwakarla venkatavadhani 103th birth anniversary awards                                        diwakarla venkatavadhani 103th birth anniversary awards 001(1)

 

పద్యం రక్షతి రక్షితమ్

“పద్యం రక్షతి రక్షితమ్”

రచన: ‘పద్య కళా ప్రవీణ’, ‘కవి దిగ్గజ’

  డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

(తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ ‘కీర్తి పురస్కార’ గ్రహీత)

IMG_20150721_002227

 

పెరిగినన్ మరవక పెదవుల నాడంగ

పిల్లలు సులువుగా వల్లె  వేయ-

అక్షర జ్ఞానమే అబ్బని వానినిన్

వినినంత, విజ్ఞాన  వేత్త జేయ –

పండిత పామర ప్రజలకు నాసక్తి

కావ్య పఠనమందు కలుగ జూప –

నిత్య జీవితమందు నీతి శతక సూక్తి

తలపోసి, సరియైన దారి నేగ –

 

పలు ప్రయోజనంబులు గదా పద్యమునకు –

తెలుగు ప్రజలార! మేల్కాంచి తెలుసుకొనుడు!

ఆదరించుచో పద్యంబు, నదియె గాచు

మన తెలుగును, తద్భాషా ప్రమాణములను!!

 

మాండలికములందు మత భేదములు నున్న –

తెలుగు పద్యమందు కలిగి, వెలిగి,

రెండు రాష్ట్రములను ‘దండి భాష’గ నెంచు

గ్రాంథికమ్మె జనుల కలిపియుంచు!!

 

కాన్వెంటు చదువుల కాలంపు బాలుండు

వ్యర్థమౌ రైముల వల్లె  వేయు!

చిన్ని పద్యానికి చెప్పలే దర్థమ్ము –

తెలుగు బాలకు రాదు తెలుగు భాష!

ఆంగ్ల భాష యనిన అధికమాయెను మోజు –

తెలుగు పద్యము విల్వ తెలియరాయె!

తెలుగుందనమునొల్కు  తెలుగు పద్యము లేక

తెలుగు భాషయు, సంస్కృతియు నడంగు!

 

తెలుగు సాహిత్యమున తొల్లి  వెలిగినట్టి

పద్య కవితకున్ సరిసాటి ప్రక్రియేది?

వచన కవితలెన్నిప్పుడు వచ్చె గాని,

కాల గమనమ్ములో నిల్చు కావ్యమేది?

 

చక్కని భావమ్మును బల్

చక్కని ధారను బలికిన సరళోక్తులలో

చక్కని పద్యమ్మై – అది

చక్కగ రంజింపజేయు జనులందరినిన్!

 

కుదియించి భాష, యందున

మదియించి యనల్ప భావ మాధుర్యములన్,

చదువంగ ధార రమ్యము –

పదుగురిలో మెప్పు బొందు పద్యము గాదే?

— &&& —

ఆ రెండు రూపాయలలో ఒకటి స్వరమై .. ఒకటి తాళమై …

ఒకసారి సంగీత దర్శకులు శ్రీ కె.వి. మహదేవన్ ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ పిలుపు మేరకు వారి ఆఫీసుకు వెళ్ళి కూర్చున్నారు. అప్పుడు అక్కడి ఆఫీస్ బాయ్ పాటలు పాడుతూ ఊడుస్తున్నాడు. మహదేవన్ ఆ అబ్బాయిని పిలిచి, రెండు రూపాయలు చేతిలో పెట్టి, “బాగా పాదుతున్నావు. ఎందుకురా ఈ పని చేస్తావు? వెళ్ళి సంగీతం నేర్చుకో!” అన్నారు. ఆ రెండు రూపాయలలో ఒకటి స్వరమై, ఒకటి తాళమై ఆ అబ్బాయిని గొప్ప సంగీత దర్శకుణ్ణి చేసింది. ఏ మనిషి అయినా .. కృషి, పట్టుదల ఉంటే ఎంతైనా సాధించవచ్చని నిరూపించిన మహనీయ వ్యక్తిత్వం ఆయనది. ఆ మహనీయుడే ఎం. ఎస్. విశ్వనాథన్. ఆయన మహాకవి ఆత్రేయతో కలసి సుప్రసిద్ధ దర్శకులు కె. బాల చందర్ చిత్రాల కోసం అజరామరమైన అమృత తుల్యమైన గీతాలను సృజించారు. నా కౌమార, యవ్వన దశలో ఆ గీతాలు నన్నెంతో ప్రభావితం చేసాయి. ఒక కవిగా నాలో నెలకొన్న భావుకతకు, అభ్యుదయ భావజాలానికి, పోరాట స్ఫూర్తిలో నిర్భయత్వానికి ఆ గీతాలు కొంత బాటలు వేసాయి. నిన్న శ్రీ ఎం. ఎస్. విశ్వనాథన్ పరమపదించారని తెలిసి ఎంతో వ్యధ చెందాను. ఆ మహనీయుని దివ్య స్మృతికి అంజలి ఘటిస్తున్నాను.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

MS_Viswanathan

1998 – 2001 మధ్య .. !!!

IMG_20150705_235210

IMG_20150705_210357IMG_20150705_210900