“మైత్రి” అంతర్జాల మాస పత్రికలో…

 ఈ నెల “మైత్రి” అంతర్జాల మాస పత్రికలో “అట్లాంటా”(అమెరికా)లో నేను పాల్గొన్న సాహిత్య సభా వివరాలను అందించారు. అవలోకించండి.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

 http://www.atlantadesi.com/maitri/home.html

ph16                           ph13

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: