“వెలుగు” పత్రికలో…

ఆలస్యంగా అందిన “వెలుగు” పత్రిక ఏప్రిల్ సంచికలో నా ఉగాది కవిత “రెండు కోకిలలు” ప్రచురించబడింది.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

 

velugu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ushodaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: