ఈ నెల ‘మూసీ’ మాసపత్రికలో…

తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటును పురస్కరించుకొని నేను రచించిన “తెలంగాణ మహోదయం” పద్యకవిత ఈ నెల ‘మూసీ’ మాసపత్రికలో ప్రచురితమయింది. ఆ ముద్రత కవిత ఇదిగొ.. ఇక్కడ… మీ కోసం…..

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

y6

y5

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: