‘రవీంద్రభారతి’లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ‘ఉగాది వేడుకలు’

ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్వహణలో హైదరాబాద్ ‘రవీంద్రభారతి’లో ఉగాది వేదుకలు వైభవోపేతంగా జరిగాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ పి.కె. మహంతి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని పంచాంగాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రసంగించారు. అనంతరం పంచాంగ పఠనం చేసిన శ్రీ వేణుగోపాల్ గారిని, కవి సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న మా కవులందరినీ, ఇతర అతిథులను సత్కరించారు.

ఆ కార్యక్రమ చిత్రాలను, కవిసమ్మేళనంలో నేను చదివిన కవితను పాఠకులకు అందిస్తున్నాను.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

పల్లె వాతావరణంలో అలంకరించబడిన వేదిక :

31br73o

 

31br73i

పంచాంగం మరియు ఇతర గ్రంథాల ఆవిష్కరిస్తున్న శ్రీ మహంతి గారు :

31br73l

కవిసమ్మేళనంలో పాల్గొన్న కవులు :

(కుడి నుండి వరుసగా : శ్రీమతి కొండేపూడి నిర్మల, నేను, శ్రీ వాడ్రేవ్ చిన వీరభద్రుడు, డా. రాళ్ళబండి కవితాప్రసాద్, డా. ఎల్లూరి శివారెడ్డి (కవి సమ్మేళనం అధ్యక్షులు), శ్రీ ముక్తేశ్వర రావ్ (గౌరవ అతిథి), శ్రీ శేషం రామానుజాచార్యులు, డా. మసన చెన్నప్ప, శ్రీ యాకూబ్, డా. ఉండేల మాలకొండా రెడ్డి, డా. తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య మొ||గు వారు)

31br73k

(Photos : Courtesy – ‘Eenaadu’)

 కవిసమ్మేళనంలో నేను వినిపించిన కవిత :

 

రెండు కోకిలలు!

రచన: కవి దిగ్గజ డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

 

జయము! జయము! జయము! జయనామ సంవత్స

రాంబికా! ఇదే జయమ్ము నీకు!

సకల జయము లింక, సంతోషముల దెచ్చు

జనని! వత్సరాది! స్వాగతమ్ము!

 

విస్తరించి మావి వృక్షమ్ము పెద్దగా

రెండు శాఖ లెదిగె నిండుగాను!

ఒక్కటి తెలగాణ‘, మొక్క టాంధ్ర ప్రదేశ్‘ –

తెలుగు మావి రుచులు ద్విగుణమయ్యె!

ఉవ్వెత్తు నెగసిన ఉద్యమ గ్రీష్మాల

మండుటెండల లోన మాడినాము –

విరుచుక పడుచును వీపులందు కురియు

లాఠి వర్షాల కల్లాడినాము –

బందు, హర్తాళ్ళతో వణుకు శరత్తులన్

పలుమార్లు వడవడ వణికినాము –

ఆకులట్లు యువకు లన్యాయముగ రాలు

శిశిరాలనే గాంచి చితికినాము –

 

తుదకు నిన్నినాళ్ళ కిపుడు పదియునాల్గు

వత్సరముల బాధ లుడిగి, ఫలిత మబ్బి,

నేటికి కదా విరియుచు నీ తోటి మాకు

చివురులెత్తు వసంతమ్ము చేరుచుండె!

 

భారీ తుఫాను లుడిగెను

నీ రాక ఉగాది‘! మాకు! నిజము! యుగాదే‘!

వేరుపడె తెలుగుభ్రాతలు!

వారికి, వీరికి శుభమిడు బ్రహ్మాండముగాన్!

 

కార, ముప్పు, వగరు, కడు చేదు, పులుపులే

కడచి, కడచి, తుదకు కలిగె తీపి!

క్రొత్త వత్సరమున క్రొంగొత్త రుచులతో

వండినా ముగాది పచ్చడిదిగొ!

 

మెలగుచు స్నేహభావమున మెండుగ నొక్కరితో మరొక్కరున్

తెలుగు సహోదరుల్ పరమదివ్యముగా సహకారమందుచున్,

వెలసెడి రెండు రాష్ట్రముల వేగముగా నభివృద్ధి జెందినన్

తెలుగిక రెండు భాగముల తేజమునన్ ద్విగుణీకృతంబగున్!

నిండుకుండ లట్లు రెండు రాష్ట్రాలలో

పూర్తిగ నదులెల్ల పొంగి, పొరలి –

దండిగా ప్రజలకు దాహార్తి తీర్చుచున్,

పంటభూములకును ప్రాణమిడుత!

 

యాదగిరి నారసింహుని యమిత భక్తి

నరిగి, మ్రొక్కులనిడుత సీమాంధ్ర జనులు;

సింహగిరి నారసింహుని చేరి, ఇంక

మ్రొక్కులిడుత తెలంగాణ భూమి ప్రజలు!

 

జయాఖ్య వర్షమ! కను డుత్సహించి

రెండు కోకిలల్ కూసె నీ పండుగ కిక!

ఈవు తెలగాణ‘, ‘సీమాంధ్రఇరు గృహాల

తిని ఉగాది పచ్చడి‘, నిడు దీవెనలను!

          — &&& —

 jaya ugadi

1 వ్యాఖ్య (+add yours?)

  1. తాడిగడప శ్యామలరావు
    ఏప్రి 01, 2014 @ 11:22:55

    మీ కవిత బాగుంది.
    మియాపూర్‍లో 30వ తారీఖున జరిగిన కవిసమ్మెళనంలో నాకు కూడా ఒక కవిత చదివెఅ అవకాశం కలిగింది. దానిని నా బ్లాగులో ఉంచాను. ఉగాది పద్యాలు

    స్పందించు

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: