నేటి సంగీత సాహిత్యాలపై వ్యంగ్య బాణం!!!

మా ‘Rock Star’ (చి. రోహిత్) ఆశువుగా అందించిన Comedy Music ను వినండి. అందులోని వ్యంగ్య కోణాన్ని దర్శించి ఆనందించండి.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

http://www.youtube.com/watch?v=1TBb8lS8p4Q

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: