జోహారులు యేసుదాసు గారు!

ఈ హోళీ పర్వదినాన ఈ శ్రీకృష్ణ భక్తిగాన రసామృత డోలలో ఊగి తేలండి. సంగీతానికి భాషతో పనేముంది? పాట పతాక స్థాయిలో యేసుదాసు “కన్నా!” అని పిలుస్తుంటే శ్రీకృష్ణుడు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడేమో… అనిపించకపోదు! జోహారులు యేసుదాసు గారు!  

http://www.youtube.com/watch?v=DngurpPulvM&list=RDq7pyo6SuFhk

డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర 

Happy Holi

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: