‘రవీంద్రభారతి’లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ‘ఉగాది వేడుకలు’

ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్వహణలో హైదరాబాద్ ‘రవీంద్రభారతి’లో ఉగాది వేదుకలు వైభవోపేతంగా జరిగాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ పి.కె. మహంతి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని పంచాంగాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రసంగించారు. అనంతరం పంచాంగ పఠనం చేసిన శ్రీ వేణుగోపాల్ గారిని, కవి సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న మా కవులందరినీ, ఇతర అతిథులను సత్కరించారు.

ఆ కార్యక్రమ చిత్రాలను, కవిసమ్మేళనంలో నేను చదివిన కవితను పాఠకులకు అందిస్తున్నాను.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

పల్లె వాతావరణంలో అలంకరించబడిన వేదిక :

31br73o

 

31br73i

పంచాంగం మరియు ఇతర గ్రంథాల ఆవిష్కరిస్తున్న శ్రీ మహంతి గారు :

31br73l

కవిసమ్మేళనంలో పాల్గొన్న కవులు :

(కుడి నుండి వరుసగా : శ్రీమతి కొండేపూడి నిర్మల, నేను, శ్రీ వాడ్రేవ్ చిన వీరభద్రుడు, డా. రాళ్ళబండి కవితాప్రసాద్, డా. ఎల్లూరి శివారెడ్డి (కవి సమ్మేళనం అధ్యక్షులు), శ్రీ ముక్తేశ్వర రావ్ (గౌరవ అతిథి), శ్రీ శేషం రామానుజాచార్యులు, డా. మసన చెన్నప్ప, శ్రీ యాకూబ్, డా. ఉండేల మాలకొండా రెడ్డి, డా. తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య మొ||గు వారు)

31br73k

(Photos : Courtesy – ‘Eenaadu’)

 కవిసమ్మేళనంలో నేను వినిపించిన కవిత :

 

రెండు కోకిలలు!

రచన: కవి దిగ్గజ డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

 

జయము! జయము! జయము! జయనామ సంవత్స

రాంబికా! ఇదే జయమ్ము నీకు!

సకల జయము లింక, సంతోషముల దెచ్చు

జనని! వత్సరాది! స్వాగతమ్ము!

 

విస్తరించి మావి వృక్షమ్ము పెద్దగా

రెండు శాఖ లెదిగె నిండుగాను!

ఒక్కటి తెలగాణ‘, మొక్క టాంధ్ర ప్రదేశ్‘ –

తెలుగు మావి రుచులు ద్విగుణమయ్యె!

ఉవ్వెత్తు నెగసిన ఉద్యమ గ్రీష్మాల

మండుటెండల లోన మాడినాము –

విరుచుక పడుచును వీపులందు కురియు

లాఠి వర్షాల కల్లాడినాము –

బందు, హర్తాళ్ళతో వణుకు శరత్తులన్

పలుమార్లు వడవడ వణికినాము –

ఆకులట్లు యువకు లన్యాయముగ రాలు

శిశిరాలనే గాంచి చితికినాము –

 

తుదకు నిన్నినాళ్ళ కిపుడు పదియునాల్గు

వత్సరముల బాధ లుడిగి, ఫలిత మబ్బి,

నేటికి కదా విరియుచు నీ తోటి మాకు

చివురులెత్తు వసంతమ్ము చేరుచుండె!

 

భారీ తుఫాను లుడిగెను

నీ రాక ఉగాది‘! మాకు! నిజము! యుగాదే‘!

వేరుపడె తెలుగుభ్రాతలు!

వారికి, వీరికి శుభమిడు బ్రహ్మాండముగాన్!

 

కార, ముప్పు, వగరు, కడు చేదు, పులుపులే

కడచి, కడచి, తుదకు కలిగె తీపి!

క్రొత్త వత్సరమున క్రొంగొత్త రుచులతో

వండినా ముగాది పచ్చడిదిగొ!

 

మెలగుచు స్నేహభావమున మెండుగ నొక్కరితో మరొక్కరున్

తెలుగు సహోదరుల్ పరమదివ్యముగా సహకారమందుచున్,

వెలసెడి రెండు రాష్ట్రముల వేగముగా నభివృద్ధి జెందినన్

తెలుగిక రెండు భాగముల తేజమునన్ ద్విగుణీకృతంబగున్!

నిండుకుండ లట్లు రెండు రాష్ట్రాలలో

పూర్తిగ నదులెల్ల పొంగి, పొరలి –

దండిగా ప్రజలకు దాహార్తి తీర్చుచున్,

పంటభూములకును ప్రాణమిడుత!

 

యాదగిరి నారసింహుని యమిత భక్తి

నరిగి, మ్రొక్కులనిడుత సీమాంధ్ర జనులు;

సింహగిరి నారసింహుని చేరి, ఇంక

మ్రొక్కులిడుత తెలంగాణ భూమి ప్రజలు!

 

జయాఖ్య వర్షమ! కను డుత్సహించి

రెండు కోకిలల్ కూసె నీ పండుగ కిక!

ఈవు తెలగాణ‘, ‘సీమాంధ్రఇరు గృహాల

తిని ఉగాది పచ్చడి‘, నిడు దీవెనలను!

          — &&& —

 jaya ugadi

ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో … చివరి ‘ఉగాది వేడుకల’లో …

UGADI

             ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో… రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే చివరి ‘ఉగాది వేడుకల’లో భాగంగా, రేపు ‘రవీంద్ర భారతి’లో ఏర్పాటు చేయబడిన ‘ఉగాది కవి సమ్మేళనం’లో పాల్గొనవలసిందిగా నాకు ఆహ్వానం అందింది.

             “వెలసెడి రెండు రాష్ట్రములు వేగముగా అభివృద్ధి చెందగాన్” అంటూ… రెండు ప్రాంతాల ప్రజలకు శుభాభినందనలను తెలియజేస్తూ కవితను వినిపించాలని అనుకొంటున్నాను.

             ఈ కార్యక్రమాన్ని టీ.వీ. చానళ్ళలో లైవ్ కవరేజ్ చేయవచ్చు. ఆసక్తి గలవారు చూడవచ్చు!

           –  డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

“చేతన” మాస పత్రిక – ఏప్రిల్ 2014 సంచికలో …

రాష్ట్రవిభజన బిల్లు పాసైన తరువాత నేను రచించిన “తెలుగు భాష వారధులం” అన్న కవిత “చేతన” మాస పత్రిక – ఏప్రిల్ 2014 సంచికలో ప్రచురితమయింది. ఈ కవిత ‘ఫేస్ బుక్’ లో కూడ బాగా ప్రజాదరణను పొందింది. రెండు ప్రాంతాల ప్రజల ఆమోదాన్ని పొందిన ఆ కవిత ముద్రిత ప్రతిని వీక్షించగలరు.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర 

 

ch2

ch1

‘స్నేహ సంస్కృతి’

irani chai

’రాస్తా’ లన్నిట ప్రక్కలన్ వెలయు ’యీరానీ కెఫే’ లందునన్
’మస్తుం’డున్ గద ’రద్ది’! ఐన నట, ’ఛాయ్’మాధుర్యమున్ గ్రోలరే –
దోస్తుల్ పల్వుర గూడి రోజు, యువకుల్ ’దోతీను బా’రేగుచున్!
ఆస్తుల్ గాంచగ స్నేహ సంస్కృతి కవేగా ’హైదరాబాదు’లో!

 (రచన : ‘పద్య కళా ప్రవీణ ‘ డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర )

నేటి సంగీత సాహిత్యాలపై వ్యంగ్య బాణం!!!

మా ‘Rock Star’ (చి. రోహిత్) ఆశువుగా అందించిన Comedy Music ను వినండి. అందులోని వ్యంగ్య కోణాన్ని దర్శించి ఆనందించండి.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

http://www.youtube.com/watch?v=1TBb8lS8p4Q

జోహారులు యేసుదాసు గారు!

ఈ హోళీ పర్వదినాన ఈ శ్రీకృష్ణ భక్తిగాన రసామృత డోలలో ఊగి తేలండి. సంగీతానికి భాషతో పనేముంది? పాట పతాక స్థాయిలో యేసుదాసు “కన్నా!” అని పిలుస్తుంటే శ్రీకృష్ణుడు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడేమో… అనిపించకపోదు! జోహారులు యేసుదాసు గారు!  

http://www.youtube.com/watch?v=DngurpPulvM&list=RDq7pyo6SuFhk

డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర 

Happy Holi

“గ్రంథావలోకనం”

                       ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ పూర్వ తెలుగు శాఖాధిపతి, సుప్రసిద్ధ విమర్శకులు ఆచార్య ఎస్.వి.రామారావు గారు వివిధ గ్రంథాలకు తను రచించిన పీఠికలను,సమీక్షలను సంకలనం చేసి ఇటీవల “గ్రంథావలోకనం” పేరీట ఒక గ్రంథంగా వెలువరించారు. అందులో గతంలో నా “ముద్దుగుమ్మ” కావ్యానికి ఆయన రచించిన పీఠిక కూడా చోటు చేసుకొంది. ఆ పునర్ముద్రిత పీఠికను పాఠకుల కోసం ఇక్కడ ప్రచురిస్తునాను.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

svr

svr1

svr2

A discssion on Telangana formation

MY BROTHER-IN-LAW (SRI NAMBI JANARDANACHARY) WRITES TO ME :

prantalanu kalapadamu oka adventure, to mix the two regions is a great adventure, spilt the same is a cruel , now it separated, what greatness, and benefit got to the telangana people,. a rickshaw puller or poor people became a rich, nothing, only kcr family wants to occupy the CM seat, , phani you are talented, any body stopped you, actually Andhra region including your guru, nanduri also appreciated, vidhwan sarvatra pujyate, see after ten years, again the two regions will be united, like Germany, it is true, it is my wish, we want Lord venkateshwara swamy must be in our region, my conscious is not accepting that the god is in our neighbour region, some wonder will be happened, and the god lord venkateshwaraswamy will come in to our total region, selfish is not a great, sacrifice is a great, I love telugu, I like telugu, my mike is telugu, my voice is telugu, if any body see telugu is separate. I cant tolerate, jai telugu talli. 

I REPLY :

If splitting of two regions is cruelity, why Lord Krishna wanted split of Hastinapura Kingdom and executed Rayabaram for giving Pandavas their due share of land? Why Lord Rama encouraged Sugreeva to fight with his own brother Vali, for his share of Kingdom? Can you answer? It is to eliminate domination of one over the other and do justice. That is what called ‘Dharma Samsthaapana’!

You are asking that what we have got after split of the state. It is a too early question to be asked. Results can not be seen immediately. Even Winston Churchill laughed at Indians the same way while giving independence. But now, India is a better economy than England. 

You are saying no one stopped me in my growth. In fact our family is the most suffered in combined A.P. state. My father fought against Govt. of A.P. for almost 15 years for his promotion to D.E.O., in Lower Court, High Court and even in Supreme Court. He won the case and proved that injustice was done to Telangana teachers, when compared Seemandhra teachers. Still complete justice was not given to him, as they could not correct the mistakes done by Govt. after such a long time. He could never become D.E.O. in his life time. I did not get my Engineering seat due to misinterpretation of rules. You know that after 85% of local seats, I was also eligible for remaining 15% unreserved seats. But the Seemandhra Officials filled the seats totally with Seemandhra students, by saying that they were non local seats. My daughter did not get seat in Medicine, due to unjustified and unequal educational opportunities to Telangana students in the combined state for which you are pleading that it should not be split. Can you answer why in O.U. region the last Govt. seat should be alloted for student below 500 rank? (In this also, more than half are occupied by Seemandhra settlers.) Where as, in A.U.region it is 1600 and in S.V.U. region it is 2000 (where almost all are filled with Seemandhra students). 

Even after that, we are happy with our positions achieved by our hard work and by overcoming situations prevailed with injustice. But that is not the case with all other middle class people in Telangana.

Also think once! What about the poor people in Mahaboobnagar, who are migrating to other districts and other states for their daily lively hood? What about the poor people in Nalgonda who are suffering from Florosys disease, though river Krishna flows through their district ? What about the unemployed youth of Adilabad, Nizamabad, Warangal and other Telangana districts, as most of the jobs in Hyderabad are filled by Seemandhra people, violating all Mulki rules, 6 pt. formula and G. O. 610.?

If one is not raising his voice, because his stomach is full, then that is called selfishness. I can not be selfish like that. 

You are reminding me that “Vidwan sarvatra poojyate”. It is fine! But, when the society around me is suffering like this, do you want me to write poetry on the moon and flowers and get appreciation? Hell with such an appreciation! 

I respect my Guru … Dr. Nanduri Ramakrishnamacharya. I have many Seemandhra friends and I love them. That doesn’t mean I kill my conscience and accept injustice.

You are talking about Lord Venkateswara Swami. God is there in Badrinath, which is not in my state. God is in Ayodhya, which is not in my state. God is there in Dwaraka, which is not in my state. God is in Srirangam, which is not in my state. So as that, God is in Tirumala. Don’t add regional feelings to God. He is every where!

You are talking as if, only you love Telugu. Even I too love Telugu. May be more than what you do. But it does not mean that it should be in one state. If that is the case, what about the Telugus who are living in other states and other countries? Do you think they hate Telugu? Please don’t propagate wrong ideas.

You very well know that I am a Telanganavadi from long long years. But you never discussed this with me earlier. Why are you discussing this now? I know … because like many Seemandhrites, you also thought this would never happen. And you are not able to digest it. 

Finally one thing I would like to say – 
Who am I? Who are you? It is the God who do justice… the Dharma Samsthapana! And that is going to take shape on 2nd June 2014 in the form of Telangana State!!

DHARMAMEVA JAYATE !!!

– Dr. Acharya Phaneendra

నేను సీమాంధ్ర కోసం అడిగినవన్నీ ఇచ్చారు!

కేంద్రం రాష్ట్రవిభజన ప్రకటన చేసాక కూడ, సీమాంధ్ర పార్టీలు, మేధావులు, ప్రజలు ‘సమైక్యాంద్ర’ అంటూ ఉద్యమించారే గాని, విభజన జరిగితే సీమాంధ్రకేం కావాలో ఆలోచన చేయలేదు. చివరకు ‘సమన్యాయం’ అన్నవారు కూడ –  అంటే ఏమిటో చెప్పలేకపోయారు. ఆ సమయంలో మొట్టమొదటగా నేనే … తెలంగాణకు హైదరాబాదును సంపూర్ణంగా అప్పగిస్తూ, సీమాంధ్రకు ఏ యే అభివృద్ధి ప్యాకేజీలను సమకూర్చాలో బాగా ఆలోచించి G.O.M. కు వ్రాయడం జరిగింది. ఆ వివరాలను అప్పుడు నా ఈ బ్లాగులో టపాగా అందించాను.

ఆ వివరాలను మరొక్కసారి గమనించండి.

——————————————————————

 From:  Dr. Acharya Phaneendra                                                Hyderabad                   

Telugu Poet                                                                       Dt. 19/10/2013

 

To

Respected Chairman

GOM

 

 Sub. : Suggestions for consideration in connection to Formation of      Telangana State – Reg.

 

Sir,

              I, a responsible citizen of India and a responsible human being belonging    to Telangana region, hereby request you to kindly understand the reasons behind the popular demand of Telangana State  by the people of Telangana region and recommend for a total 10 Districts Telangana State with Hyderabad as its Capital. I also request you to recommend for a complete legal and rightful authority on Hyderabad to only Govt. of Telangana, as per the justified demand of the people of Telangana.

On the other hand, I also request you to kindly consider the following requirements of our brothers ie, the people of Seemandhra region and recommend for release of a handful package for fulfillment of the following justified needs of them.

A. Education and Health Sectors :  

  1. Establishment of a national level Health Centre of the order of AIIMS in Seemandhra region, for Super Specialty  Medical facilities and also higher education in the field Medicine for people of  Seemandhra region.

  2. Establishment of a national level educational institution, of the order of IIT or IIM or IISc in Seemandhra region, for top order professional educational facilities for people of  Seemandhra region.

  3. Establishment of a Central University in Seemandhra region, for top order general educational facilities for people of Seemandhra region.  

  B. Employment and Transport Sectors :

      1.  Establishment of more No. of National level Public Sectors like BHEL, NTPC and NPCIL in     Seemandhra region, to cater the needs of employment of people of Seemandhra region.

       2. Establishment of a top order International Airport in Seemandhra    region,    to cater the needs of employment and improved transport facilities for the people of Seemandhra region.

        3. Shifting of Headquarters of South Eastern Railways from Kolkata to Vishakhapatnam to cater the needs of employment and improve the transport facilities for the people of Seemandhra region.

         4. Establishment of an International Sea Port at an appropriate sea coast of Seemandhra region, to cater the needs of employment and improved transport facilities for the people of Seemandhra region by sea route.

         5. Establishment of an International/ National level Research Institute in Agriculture, of the order like ICRISAT or CRIDA,  to cater the needs of employment for the people of Seemandhra region and development of advanced Agricultural technics in Seemandhra region

          6.  Establishment of a higher capacity Gas power plant, to cater the needs of employment and also electric power of people of Seemandhra region.

           7. Establishment of a top order Road transport Organization for   Seemandhra region with 100% funds from Govt. of India.

C. Establishment of a new Capital :

            1. Establishment of a new Capital for Seemandhra region at an appropriate place and developing the same in the order of a Metro City with 100%  funds from Govt. of India.

            2. Establishment of a top order Metro transport system in the new Capital, with 100% funds from Govt. of India.

D. Establishment of a Water board in the control of Govt. of India :

             Establishment of a Water board in the control of Govt. of India, to      do impartial and justified allocation of River Waters between the two bifurcated states ie, Telangana and Andhra Pradesh.

Sir,

All the years we, the people of Telangana have been fighting for a separate state of Telangana to enjoy equal rights and status among all, which we were deprived of, in the combined state of Andhra Pradesh. The Self rule in the new state of Telangana will make us to have a better utilization of our own resources to our own benefits and you know Sir, that is what, the Social Justice to the Sons of the Soil.  Otherwise we are no way against any people and the people of Seemandhra in particular.

Hence I request you to kindly fulfill the above needs of the people of Seemandhra region and make them happy, so that they can live on their own merit and status in their real own State, which also existed as Andhra State during 1953 – 1956.

 

                           “SARVE JANAAH SUKHINO BHAVANTU”

 Thanking you,

 Yours sincerely

         Sd/-

 Acharya Phaneendra

  —————————————————————–

ఇక నిన్న రాష్ట్రపతి సంతకం చేయగా, ఈ రోజు కేంద్ర హోం శాఖ గజిట్ ను విడుదల చేయడంతో రాష్ట్రవిభజన ప్రక్రియ పూర్తయినట్టే! 

నాకు చాల సంతోషాన్ని, ఆత్మ సంతృప్తిని కలిగించిన విషయం ఏమిటంటే … గతంలో నేను సీమాంధ్రకు ఏ యె ప్యాకేజీలను ఇవ్వాలని సూచించానో, ఆ గజిట్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వం సీమాంధ్రకు దాదాపుగా అవే ప్యాకేజీలను పొందుపరచింది. ఆ వివరాలు 13 వ షెడ్యూల్  లో ఇలా ఉన్నాయి.

———————————————————

THE THIRTEENTH SCHEDULE
(See section 93)
Education
1. The Government of India shall take steps to establish institutions of national
importance in the 12th and 13th Plan periods in the successor State of Andhra
Pradesh. This would include one IIT, one NIT, one IIM, one IISER, one Central
University, one Petroleum University, one Agricultural University and one IIIT.
2. The Government of India shall establish one AIIMS-type Super-Specialty Hospitalcum-
Teaching Institution in the successor State of Andhra Pradesh.
3. The Government of India shall establish a Tribal University each in the State of
Andhra Pradesh and in the State of Telangana.
4. A Horticulture University shall be established in the successor State of Telangana.
5. The Government of India shall establish the National Institute of Disaster
Management in the successor State of Andhra Pradesh.
Infrastructure
1. The Government of India shall develop a new major port at Duggirajupatnam in the
successor State of Andhra Pradesh to be completed in phases with Phase I by
end-2018;
2. SAIL shall examine, within six months from the appointed day, the feasibility of
establishing an integrated steel plant in Khammam district of the successor State of
Telangana;
3. SAIL shall, within six months from the appointed day, examine the feasibility of
establishing an integrated Steel Plant in YSR District of the successor State of
Andhra Pradesh;
4. IOC or HPCL shall, within six months from the appointed day, examine the feasibility
of establishing a greenfield crude oil refinery and petrochemical complex in the
successor State of Andhra Pradesh and take an expeditious decision thereon;
5. The Government of India shall, within six months from the appointed day, examine
the feasibility of establishing a Vizag-Chennai industrial corridor along the lines of
Delhi-Mumbai Industrial Corridor and take within such period an expeditious decision
thereon;
6. The Government of India shall, within six months from the appointed day, examine
the feasibility of expanding the existing Visakhapatnam, Vijayawada and Tirupati
airports to international standards and take an expeditious decision thereon;
7. NTPC shall establish a 4000 MW power facility in the successor State of Telangana
after establishing necessary coal linkages;
8. Indian Railways shall, within six months from the appointed day, examine establishing
a new railway zone in the successor State of Andhra Pradesh and take an expeditious
decision thereon;
9. NHAI shall take necessary steps to improve road connectivity in the backward
regions of the successor State of Telangana;
10. The Indian Railways shall, within six months from the appointed day, examine
the feasibility of establishing a Rail Coach Factory in the successor State of
Telangana and improve rail connectivity in the State and take an expeditious
decision thereon;
SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 71
11. The Central Government shall take measures to establish rapid rail and road
connectivity from the new capital of the successor State of Andhra Pradesh to
Hyderabad and other important cities of Telangana;
12. The Government of India shall examine the feasibility of Metro Rail facility in
Vishakhapatnam and Vijayawada-Guntur-Tenali Metropolitan Urban Development
Authority within period of one year from the appointed day and take an expeditious
decision thereon.
—————
P.K. MALHOTRA,
Secy. to the Govt. of India.
—————————————————————

ఇక రెండు రాష్ట్రాలు గతంలోని విభేదాలన్నీ విస్మరించి, ఒకరికొకరు సహకరించుకొంటూ ఆ యా ప్యాకేజీలను సాధించుకొని అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు సాగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.

జై తెలంగాణ!

జై ఆంధ్ర ప్రదేశ్!

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర