జయహో తెలంగాణ!

First they ignore you …

Then, they insult you …

Then they fight with you …

Finally, you win …!

                            – Mahatma Gandhi

జయహో తెలంగాణ!

jt

6 వ్యాఖ్యలు (+add yours?)

 1. Jai Gottimukkala
  ఫిబ్ర 19, 2014 @ 11:48:16

  Congratulations, Phaneendra garu.

  స్పందించు

 2. hari.S.babu
  ఫిబ్ర 19, 2014 @ 12:22:31

  యేది యేమయితేనేం, ఒక ఘట్టం ముగిసింది. అందరికీ మంచే జరుగుతుందని ఆశిద్దాం. అటూ ఇటూ కూడా కొంతకాలం పాటు కొత్తకొత్తగా ఉంటుంది, కాని తప్పదు – అలవాటు పడాలి.ప్రతి మనిషీ తను లక్ష్యంగా ఉంచుకోవల్సింది ఒకటే – నిన్నటి కన్నా ఇవ్వాళ, ఇవాల్టి కన్నా రేపు మరింత మెరుగ్గా ఉండాలని.సమాజంలో బతికే మనిషి అతనెంతటి ఉన్నతుడనేది అతని కున్న స్నేహితు లెంత మంది అనేది నిర్ణయిస్తుంది కాబట్టి స్నేహ కుసుమాల్ని వికసించనిద్దాం వీలయినంత యెక్కువగా

  స్పందించు

 3. chandu
  ఫిబ్ర 19, 2014 @ 13:12:21

  Jai Telangana

  స్పందించు

 4. Dr.Acharya Phaneendra
  ఫిబ్ర 19, 2014 @ 23:08:26

  Jai Gottimukkala garu!
  Thank you & Jai Telangana!

  స్పందించు

 5. Dr.Acharya Phaneendra
  ఫిబ్ర 19, 2014 @ 23:10:36

  hari.S.babu garu!
  Yeah …!
  Jai Telangana & Jai Andhra Pradesh

  స్పందించు

 6. Dr.Acharya Phaneendra
  ఫిబ్ర 19, 2014 @ 23:11:51

  Chandu garu!
  Jai Jai Telangana !!

  స్పందించు

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: