“భువన విజయం” లో …

12 డిసంబర్ 2013 నాడు సాయంత్రం హైదరాబాద్ త్యాగరాయ గాన సభలో ప్రదర్శించిన “భువన విజయం” సాహిత్య రూపకంలో “నంది తిమ్మన కవి” రూపంలో నేను …

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

bv1

bv3

bv2

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: