“ఈద్ ముబారక్”

సకల మహమదీయ సోదర సోదరీమణులకు
’రంజాన్’ పర్వ దిన శుభాకాంక్షలు!

id 2013

’దక్కనీ ఉరుదూ’ ఆదికవి, హైదరాబాదు నగర నిర్మాత, గోల్కొండ సామ్రాజ్య మహా ప్రభువు సుల్తాన్ ’కులీ కుతుబ్ షా’ రచించిన ’దివాన్’ కావ్యాన్ని( ఇది ఉరుదూ సాహిత్యంలో తొలి ముద్రిత కావ్యం) నేను ఆంధ్రీకరించడం జరిగింది. అందులో ’ఈద్’ పై ఆ మహాకవి కవితలకు నా అనుసృజన పద్యాలను అందిస్తున్నాను. ఆస్వాదించండి.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

“ఈద్”

కానగ నభమను నల్లని
ఏనుగు కొక చిన్ని దంత మేర్పడె నేడే!
దానిని చూచిన వెంటనె
పూనిరి ’ఈదు’ను జరుపగ పురమున జనులే!

నెల దినముల నుండి నేనెంతొ ఓపికన్

నిలిచి చూచినాడ నింగిలోన –
నేడు కానిపించె నెలవంక! చెలి! ఇమ్ము
చెమట లొలుకు పెదవి చేర్చి ముద్దు!

‘ఈదు’ పండుగే సఖి నేడు! ఈదనిమ్ము

సరస శృంగార వైభోగ సాగరమ్ము!
ఎంత త్రావినన్ చషకమ్ము నింక నింపు!
ఎంత సేపైన ఈ శయ్య నింక దిగకు!

ఆ ’ప్రవక్త’ దయయు, నాశీస్సుల వలన

కాంచు గాక రసిక ఘనుడు ’కుతుబు’
చదల పైన సూర్య, చంద్రులుండెడి దాక –
వంద లక్ష లిట్టి పండుగలను!

— *** —

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: