గురు స్తుతి

IMAG0100

నా పి.హెచ్.డి. గైడ్ – మా గురువు గారు ప్రొఫెసర్ ఎస్.వి.రామారావు గారి 73వ జన్మ దినోత్సవం సందర్భంగా “యశస్వి” పేర ఒక అభినందన సంచిక ఆవిష్కరించబడింది. అందులో ఆయన ’షష్టి పూర్తి’ సందర్భంగా నేను రచించిన పద్యాలను పునర్ముద్రించారు. సాహిత్యాభిమానుల పఠనార్థం ఆ పద్య మాలికను ఇక్కడ పొందు పరుస్తున్నాను.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

SV1SV2

SV3

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: