“మా నాన్న”

naanna3

“Father’s Day”

ఇలా ఒక తంతులా ఒక రోజును జరుపుకోడం పాశ్చాత్య సంస్కృతి అయినా ప్రొద్దుటి నుండి పత్రికలలో, చానళ్ళలో “నాన్న” అన్న పదం కనిపించగానే, వినిపించగానే మా నాన్న గారే స్మృతిపథంలో మెదులుతూ నయనాలు ఆర్ద్రమవుతున్నాయి. మా నాన్న గురించి, లోకంలో “నాన్న” మహత్త్వం గురించి లోగడ ఒక యువకవి గ్రంథానికి పీఠికను వ్రాస్తూ నేను వ్రాసిన వాక్యాలు వలయాలై నా మస్తిష్కం చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్నాయి. ఆ పీఠికలోని ఆ భాగాన్ని ఇక్కడ ప్రచురిస్తూ, మా నాన్న గారి సంస్మరణలో చరితార్థమవుతున్నాను.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

naanna1

naanna2

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: