మహాకవి దాశరథి గురించి బాల మురళీకృష్ణ గారి మాటలలో …

మహాకవి దాశరథి గురించి
బాల మురళీకృష్ణ గారి మాటలలో …
[ఈ రోజు ( 22 జూలై ) కీర్తి శేషులు దాశరథి గారి జయంతి సందర్భంగా …]

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

 

(మిత్రులు కె. ప్రభాకర్ సంకలనం చేసిన “దాశరథి సినిమా పాటలు” గ్రంథం నుండి ..)

 

 

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: