ఈనాటి ’ఈనాడు’ (ఆదివారం అనుబంధం) లో …

ఈనాటి ’ఈనాడు’ (ఆదివారం అనుబంధం)  లోని ’బాల వినోదిని’ శీర్షికలో, నా మరొక ’బాల గేయం’ ప్రచురించబడింది. చిన్న చిన్న మాటలతో పిల్లలకు చక్కని సందేశం అందించాలన్న సంకల్పంతో వ్రాసిన ఆ గేయాన్ని చూడండి.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: