తీక్ష్ణ వీక్షణాలు

తీక్ష్ణ వీక్షణాలు

రచన: ‘పద్య కళా ప్రవీణ’ డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

కార్యాలయ మేగుట, కని
వార్యపు జాగైన నేను వడిగ ద్విచక్రిన్
వీర్యము నేగ – ఒక జనని
పర్యంకము వీడి బుడుత పరిగిడె నటకున్!

“అడ్డుగ వచ్చిన బాలుడు
గ్రుడ్డై చితు కింక బండి గ్రుద్దిన -” యని నే
దొడ్డ ప్రయత్నము జేసితి
గడ్డు ప్రమాదమ్ము దప్పి గట్టెక్కుటకై!

అయినను, వాహనంబు నటు లాపగ శక్యము గాక పోయె – నే
‘రయి’ మని వాని ఢీకొనగ ప్రక్కన వాడటు గూలి పోయె – ఆ
పయి మరి కాస్త ముందు జని బండి చటుక్కున నాగె గాని, నా
కయినటువంటి దుర్ఘటన కంతకు ముందరె గుండె లాగెనే!

దిక్కు తోచక నా బుర్ర తిమ్మిరెక్కె –
బండి డిగక చూచుచునుంటి బాలు నటులె!
అంతలో వాని తల్లియే అటకు జేరి,
తనయు లేపి వానొడలెల్ల తడిమి జూచె!

ఆ మూలన, ఈ మూలన,
ఆమూలము వాని దేహ మాత్రముగ గనం
గా – మోకాలికి, చేతికి
మామూలుగ గాయములయె! మది కుదుట పడెన్!

ఏడుపు లంఘించుకొనిన
తోడనె, తన పుత్రుని ముఖ తోయజమును ము
ద్దాడి, వని “తేమి కాలే
దేడువ కేడువ” కటంచు నెద హత్తుకొనెన్!

తిట్టదు – చుట్టు చేరిన తతిన్ పురి కొల్పదు నన్ను తిట్టగాన్ –
పట్టుక మల్లె మొగ్గ వలె భాసిలు పుత్రుని రెండు చేతులన్,
కట్టలు త్రెంచి సాగి పెను కాలువ గట్టగ కంటి నీటినే
వెట్టుచు నిల్చియుండె – కని వీధియె వేదన యందు మున్గగాన్!

అపుడు బండిని దిగి, ఆ యమ్మ కడ కేగి
వివరణ నిడ నేను విప్ప నోరు –
కాంచి తీక్ష్ణముగా కనుల్ పెద్దవి చేసి,
పిదప బాలుని గొని వెడలి పోయె!

అల దుర్వాసుడు క్రౌంచ పక్షి నతి క్రోధావేశుడై చూడగాన్
విలయోత్తుంగ హుతాశనోగ్ర శిఖలై వీక్షించు నా చూపులన్
మలమల్మాడి మసైన రీతి రగిలెన్ మన్మానసం బంతటన్!
పలుకున్ మించిన వాడి వేడి శరముల్ భావింప నా దృక్కులే!

“అవశము నైన వేగమున నర్హము గా దెపుడైన నడ్పుటన్,
వివశుడు నౌచు వాహనము వీధిని ఎవ్వరికేని – యన్న సూ
త్ర విధి పరాకు నందు బడి తప్పితి నమ్మ! క్షమించు!” మంచు నే
చివరికి బాధతో తలచి చిత్తము నందున, సాగి పోయితిన్!

—***—

ప్రకటనలు

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: