ముకుంద శతకము – 3


ఇంతటితో “ముకుంద మాల” అనువాదం సమాప్తం. ఇక శతకంలో మిగిలిన పద్యాలలో “కులశేఖరుల చరిత్ర” ను రచించి, చివర “ఫలశ్రుతి” పద్యాలను చేర్చాను. ఆ పద్యాలు ఇవి –

సంపూర్ణము –

ధన్యవాదాలతో …

డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: