ప్రజాపత్రికలో ధారావాహికంగా …

రాజమహేంద్రి నుండి వెలువడుతున్న “ప్రజాపత్రిక”లో నా ఏక వాక్య కవితలు ధారావాహికంగా ప్రచురించబడుతున్నాయి. పత్రిక యాజమాన్యానికి నా ధన్యవాదాలు.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఎరుపు కారు

ఎరుపు కారు
రచన : “పద్య కళాప్రవీణ” డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

fb_img_1488244645525

పరుగులిడును సతత మెరుపు కారొక్కటి
నాదు మెదడులోని నరము మీద!
పరుగులిడెను నాదు బాల్యమ్ములో నద్ది
స్వగృహమున పరచిన చాప మీద!!

ఎరుపు రంగదేల? ఏనాడు తలపోయ
లేదు వేరు రంగు నాదు మదిని!
ఎరుప దెందుకన్న – ఎరుక నాకొ కెరుపే!
సహజమ దనుకొంటి స్వాంతమందు!

ఎవరు ముట్టుకొన్న నేడుపే నా పాట!
“నాది – నాది” యంచు వాదులాట!
జోరుగ తిరుగాడి “షోకేసు”లో “పార్కు”
చేయబడెడి దద్ది సేద దీర!

ఎదుగు పిదప గంటి నెన్నెన్ని కారులో –
వివిధ వర్ణములను వెలుగు వాని!
ఎన్ని చూడనేమి! చిన్నతనమున నా
ఎరుపు కారు నెపుడు మరువలేదు!

పెరిగినాక నేను తిరుగుచుంటి నిపుడు
కలుగ ప్రీతి, యెరుపు కారునందు!
ఎందుకనగ – తిరుగు నెరుపు కా రెప్పుడు
నాదు మెదడులోని నరము మీద!

(మార్క్ హల్లిడే కవి ఆంగ్ల కవిత – 2003 – “ద పింక్ కార్” కు స్వేచ్ఛానువాదం)

‘వరాహ శతకం’ కృతికి పురస్కారం

‘రాజమహేంద్రి’ లో ”ప్రజా పత్రిక” వారు నా ‘వరాహ శతకం’ కృతికి పురస్కారం అందించబోతున్నారు. “ప్రజా పత్రిక” యాజమాన్యానికి, కార్యక్రమ నిర్వాహకులకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.
– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

 

ఆంధ్ర సాహిత్యంలో నా బిరుదులు!

new-doc-2017-02-09_1

ప్రముఖ ర చయిత శ్రీ కోడీహళ్లి మురళీమోహన్ ఇటీవల వెలయించిన ఒక ప్రత్యేకత గల గ్రంథం – ” ఆంధ్ర సాహిత్యంలో బిరుద నామములు”.IMG_20170210_000053.jpg new-doc-2017-02-09-1_1

 ఈ గ్రంథంలో నన్నయ నుండి నా వంటి ఆధునిక కవుల వరకు .. 599 కవి,పండితులకు గల 606 బిరుదాలను పట్టికలలో చేర్చి ప్రకటించారు రచయిత. ముందుమాటగా బిరుదాలలో గల వైవిధ్యం, కొన్ని బిరుదుల పుట్టు పూర్వోత్తరాల వివరాలు, బిరుదుల ఔచిత్యం .. తదితర విషయాల కథనాన్ని జోడించారు. మొదటి భాగంలో అక్షరక్రమంలో బిరుదాల పట్టికను, రెండవ భాగంలో అక్షరక్రమంలో కవి పండితుల పట్టికను అందించారు.
ఈ గ్రంథంలో నా బిరుదుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. రెండవ భాగంలో నా పేరు, బిరుదులతోబాటు, మా తాతగారు (మాతామహులు – ఆచి వేంకట నరసింహాచార్యులు), వారి నాన్నగారు (ఆచి రాఘవాచార్య శాస్త్రులు) యొక్క పేర్లు, బిరుదులను ప్రక్క ప్రక్కన పేర్కొనడం ఆనందాన్ని కలిగించింది. మొదటి భాగంలో “కవి దిగ్గజ” బిరుదాన్ని మహాకవి గుర్రం జాషువతో పంచుకోవడం నా జీవితాన్ని ధన్యం చేసిన ఒక మహద్భాగ్యమే!
విశిష్టమైన కృషి చేసి ఇలాంటి గొప్ప గ్రంథాన్ని కూర్చిన మిత్రులు కోడీహళ్లి మురళీమోహన్ గారికి అభినందనలు మరియు ధన్యవాదాలు.
– డా.ఆచార్య ఫణీంద్ర

new-doc-2017-02-10_1

 

నవ వర్ష కవితా గానం

2 జనవరి 2017 నాటి సాయంత్రం త్యాగరాయ గాన సభలో నూతనాంగ్ల సంవత్సర సందర్భంగా నిర్వహించిన కవి సమ్మేళనంలో నా కవితా గానం ..

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

img-20170102-wa0032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

నవ వర్ష గ్రంథము
————————
రచన : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర
————————————–
మూడు వందల పై చిల్కు పుటలు గల్గు
పుస్తకమ్మును నేడింక మూసి వేసి,
క్రొత్త పుస్తకమ్మును జనుల్ కోరి తెరచు
సముచిత ముహూర్త మిప్పు డాసన్నమయ్యె!

ఒకొక పుటలోన నొక కల –
ఒకొకటి నెరవేరు – తీర కొకొకటి మిగులున్!
రకరకముల సుఖ దుఃఖాల్
చక చక రుచి జూపి సాగు సంవత్సరమే!

సాక్షిగ కాలమున్ నిలువ సాగిన దింకొక వత్సరంబు – నే
వీక్షణ జేయుచుండ నగుపించెను నూతన వత్సరంబు, తా
సాక్షిగ నిల్చె కాలము – “డిసంబరు ముప్పది యొక్క” టర్ధ రా
త్ర్యక్షర పాత్రమైన బహుళార్థక నూతన గ్రంథమిచ్చుచున్!

ఆశావహ దృక్పథమున
ఈశోపాసన సలిపెద నీ నవ గ్రంథం
బాశించిన రీతి లిఖిత
మై, సాగగ నవ్య వర్ష మానందముగాన్!

మిత్రులార! కొనుడు – మీ నవ వర్ష గ్రం
థమ్ములు వికసించి దాని పుటలు
సంతసమ్ముల నిడు సంపదలై నిల్వ –
అందజేయుదు నభినందనములు!

— @@@ —

img_20170102_222756

సీతా హృదయం – 3

సీతా హృదయం – 3

రచన : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

picture

 

 

 

 

 

picture-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

picture1

సీతా హృదయం – 2

సీతా హృదయం (గేయ కావ్యం)
రచన : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర
picture
                                        2
ముగ్ధ మోహన రూపుడే!
ముద్దు గొలుపుచుండెనే!
మునివర్యుడు ముందు నడువ
అనుజుడు తన ననుసరింప
ముందుకేగుచుండెనే –
మోమిటు మరి త్రిప్పడే!                      //ముగ్ధ మోహన//
అందమైన మోముతో
మందహాస మొలికెనే –
చందన పరిమళముల తన
మేనిని వెదజల్లెనే –                             //ముగ్ధ మోహన//
విల్లంబులు చేత బూని
వీరత్వము చాటెనే –
అల్లన దూరాన నన్ను
ఓర కంట మీటెనే!                               //ముగ్ధ మోహన//
నీల మేఘ ఛాయతో
నిగనిగ లాడెనులే –
ఆజానుబాహుడై
వడివడిగా నడిచెనే –                           //ముగ్ధ మోహన//
కనులు మూసి తెరచినంత
మనసు దోచి సాగెనే –
కనుమరుగై పోక ముందె
తన నెవరైనా ఆపరే –                            //ముగ్ధ మోహన//
               — @@@ —

Previous Older Entries