పూల లోని పుప్పొడి వలె …

పూల లోని పుప్పొడి వలె … (లలిత గీతం)
రచన : ‘కవి దిగ్గజ’ డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

Flower

 

 

 

 

 

 

 

పూల లోని పుప్పొడి వలె
నీవు నన్ను పరిమళమై –
పలుకరింతువే !
పులకరింప జేయుదువే !! ||పూల లోని||

శిశిర కాల జీవితమున
శిథిలమైన నా హృదికి –
రసగీతిగ వచ్చెదవే !
వసంతమే తెచ్చెదవే !! ||పూల లోని||

బండరాయి వంటి నాదు
గుండెలోన నీవు –
మన్మథాస్త్రమై గ్రుచ్చెదవే !
మరులు నాలో విచ్చెదవే !! ||పూల లోని||

పూవు నుండి పరిమళమును
వేరు చేయలేములే !
నా నుండి నీవింక –
వేరు కాలేవులే !! ||పూల లోని||
__ @@@ __

యజ్ఙోపవీత ధారణ విధి (ఆంగ్లంలో)

image image image image image image image image image image image image image

ఈ రోజు వార్తా పత్రికలలో నా పురస్కారం!

సాక్షి :

sk25815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఆంధ్రప్రభ :

image

నమస్తే తెలంగాణ :

nt25815

ఈ నెల 24న నాకు “ఆచార్య తిరుమల స్మారక సాహిత్య పురస్కారం”

image

Image

ఈ రోజు వార్తా పత్రికలలో …

నిన్న “దివాకర్ల వేంకటావధాని స్మారక పురస్కారం” ఆచార్య సి. నారాయణ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా స్వీకరించాక నా స్పందనగా చదివిన పద్యం, ఈ రోజు వార్తా పత్రికలలో వచ్చిన క్లిప్పింగ్సును చూడండి.

ఋషి వంటి యవధాని, రెండవ నన్నయ,
తెలుగు వారల పాలి దివ్య వరము,
‘ఉస్మానియా’ మహితోన్నత పీఠిపై
అధ్యక్షుడై వెల్గినట్టి గురువు,
వేలాది శ్రోతల వీనుల విందుగా
అమృత ధార కురిసినట్టి వాగ్మి,
పరిశోధనాత్మక పరిపూర్ణ సాహితీ
జ్ఞాన ప్రభల పంచు గ్రంథ కర్త,
అమరులు “దివాకరుల వేంకటావధాని
స్మారక పురస్కృతి”ని బొందు సద్విశేష
భాగ్యమబ్బిన నే ధన్య పద్య కవిని!
ఆదరించిన విజ్ఞుల కంజలింతు!

  – డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

  ఆంధ్ర జ్యోతి :  

aj1815

 

 

 

 

 

 

ఈనాడు :

end1815

 

 

 

 

 

 

సాక్షి :

sk1815

 

నాకు “దివాకర్ల వేంకటావధాని స్మారక పురస్కార” ప్రదానం !!!

ఈ నెల 31 న, గురు (వ్యాస) పూర్ణిమ నాడు, నాకు  “దివాకర్ల వేంకటావధాని స్మారక పురస్కార” ప్రదానం చేయబోతున్నారు. ఈ పురస్కారాన్ని ప్రకటించిన “ఆచార్య దివాకర్ల వేంకటావధాని మెమోరియల్ ట్రస్ట్”  అధ్యక్షులు డా. గోళ్ళ  కుమారస్వామి నాయుడు గారికి; నాకు అందజేస్తున్న పురస్కారాన్ని నెలకొల్పిన ‘దివాకర్ల’ వారి పుత్రి డా. ఆర్. గాయత్రి గారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా మన: పూర్వక ధన్యవాదాలను తెలియజేసుకొంటున్నాను. యాద్ద్ఋచ్ఛికంగా. గురు పూర్ణిమ దివాకర్ల వారికి, సి. నారాయణ రెడ్డి గారితోబాటు నాకు జన్మదినం కావడం నాకు మరింత ఆనంద దాయకం. నాకు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం “కీర్తి పురస్కారం” ప్రకటించిన తరువాత వెంటనే ఈ పురస్కారం రావడం నాకు చాల ఆనందం కలిగించింది. ఈ పురస్కారాలు అందించే స్ఫూర్తితో మరింత మంచి కవిత్వాన్ని రచించే ప్రయత్నం చేయగలను. – డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

diwakarla venkatavadhani 103th birth anniversary awards                                        diwakarla venkatavadhani 103th birth anniversary awards 001(1)

 

పద్యం రక్షతి రక్షితమ్

“పద్యం రక్షతి రక్షితమ్”

రచన: ‘పద్య కళా ప్రవీణ’, ‘కవి దిగ్గజ’

  డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

(తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ ‘కీర్తి పురస్కార’ గ్రహీత)

IMG_20150721_002227

 

పెరిగినన్ మరవక పెదవుల నాడంగ

పిల్లలు సులువుగా వల్లె  వేయ-

అక్షర జ్ఞానమే అబ్బని వానినిన్

వినినంత, విజ్ఞాన  వేత్త జేయ –

పండిత పామర ప్రజలకు నాసక్తి

కావ్య పఠనమందు కలుగ జూప –

నిత్య జీవితమందు నీతి శతక సూక్తి

తలపోసి, సరియైన దారి నేగ –

 

పలు ప్రయోజనంబులు గదా పద్యమునకు –

తెలుగు ప్రజలార! మేల్కాంచి తెలుసుకొనుడు!

ఆదరించుచో పద్యంబు, నదియె గాచు

మన తెలుగును, తద్భాషా ప్రమాణములను!!

 

మాండలికములందు మత భేదములు నున్న –

తెలుగు పద్యమందు కలిగి, వెలిగి,

రెండు రాష్ట్రములను ‘దండి భాష’గ నెంచు

గ్రాంథికమ్మె జనుల కలిపియుంచు!!

 

కాన్వెంటు చదువుల కాలంపు బాలుండు

వ్యర్థమౌ రైముల వల్లె  వేయు!

చిన్ని పద్యానికి చెప్పలే దర్థమ్ము –

తెలుగు బాలకు రాదు తెలుగు భాష!

ఆంగ్ల భాష యనిన అధికమాయెను మోజు –

తెలుగు పద్యము విల్వ తెలియరాయె!

తెలుగుందనమునొల్కు  తెలుగు పద్యము లేక

తెలుగు భాషయు, సంస్కృతియు నడంగు!

 

తెలుగు సాహిత్యమున తొల్లి  వెలిగినట్టి

పద్య కవితకున్ సరిసాటి ప్రక్రియేది?

వచన కవితలెన్నిప్పుడు వచ్చె గాని,

కాల గమనమ్ములో నిల్చు కావ్యమేది?

 

చక్కని భావమ్మును బల్

చక్కని ధారను బలికిన సరళోక్తులలో

చక్కని పద్యమ్మై – అది

చక్కగ రంజింపజేయు జనులందరినిన్!

 

కుదియించి భాష, యందున

మదియించి యనల్ప భావ మాధుర్యములన్,

చదువంగ ధార రమ్యము –

పదుగురిలో మెప్పు బొందు పద్యము గాదే?

— &&& —

Previous Older Entries

అనుసరించు

Get every new post delivered to your Inbox.

మరో 41గురు చందాదార్లతో చేరండి