గ్రంథావిష్కరణ సభలో …

“తెలంగాణ మహోదయం” గ్రంథావిష్కరణ సభలో మరికొ న్ని మధుర క్షణాలు :

ప్రకటనలు

గ్రంథావిష్కరణ సభా విశేషాలు (వివిధ పత్రికలలో …)

“తెలంగాణ మహోదయం” గ్రంథావిష్కరణ సభా విశేషాలు (వివిధ పత్రికలలో …)

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఈ రోజే …

ఈ రోజే నా గ్రంథావిష్కరణ సభ!

అందరికీ ఆహ్వానం!

తప్పక విచ్చేసి జయప్రదం చేయగలరు🌹

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర 🙏

ఆవిష్కరణ సభకు ఆహ్వానం!

నా నూతన కావ్యం “తెలంగాణ మహోదయం” ఆవిష్కరణ సభకు కవి మిత్రులకు, సాహితీ వేత్తలకు, సాహిత్యాభిమానుల కందరికీ ఇదే నా ఆహ్వానం. అందరూ తప్పక విచ్చేసి, కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేసి, గ్రంథాన్ని స్వీకరించి వెళ్ళగలరు.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

‘వాజపేయం’

అతని హృదయమంతా
దేశాభివృద్ధి రాగం –
అతని శరీరం నిండా
దేశభక్తి భావనల యోగం –
అతని జీవితం –
నీతి, నిజాయితీల సంభోగం –
అతని వ్రతం
నిర్మల రాజకీయ యాగం –
ఆ యాగం పేరే ‘వాజపేయం’!
అందిస్తుంది స్ఫూర్తి ఆ యశఃకాయం!!

(భారతరత్న శ్రీ అటల్ బిహారీ వాజపాయ్ గారికి అశ్రు నివాళిగా …)

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

“తెలంగాణ మహోదయం” గ్రంథ ముద్రణ పూర్తి!

“తెలంగాణ మహోదయం” గ్రంథ ముద్రణ పూర్తి అయింది. పుస్తకాలు చేతికందాయి –

ఇక ముందున్నది

“ఆవిష్కరణ” పండుగ !

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

కాంచన లోహాభరణము

కాంచన లోహాభరణము
—————————–
రచన : “పద్య కళాప్రవీణ”, “కవి దిగ్గజ”
డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర
———————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

సౌందర్య భావానుసంధానమౌ స్త్రీలు
నిర్మాణ కౌశల నిరతి గాంచు –
వస్తు ప్రధాన భావాశ్రిత హృదయులు
స్వచ్ఛత, భారాల సంగతి గను –
ద్రవ్య వినిమయ చిత్తావేశ వర్తకుల్
ధన రూపమున దాని గణన సేయు –
తస్కరణాశయ దారిద్ర్య బుద్ధులు
దొంగిలించుట యెట్లొ తొంగిజూచు –

కాంచనాభరణంబును గాంచినంత,
ఈ సమాజములో గల యెల్ల జనులు
వారి వారి మనోవృత్తి పథమునందు
వేరు వేరు భావాలతో వెలయుచుంద్రు!

కాని …

కాంచన లోహాభరణము
గాంచిన యంతటనె నాకు కలుగును మదిలో
అంచిత భావన మదియే
యెంచగ “శ్రీలక్ష్మి” రూపమేయను రీతిన్!

Previous Older Entries