Confidence + Commitment + Communication Skills

పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యుల వారి పద్య సాహిత్యంపై …

మహాకవి “సరస్వతీ పుత్ర” శ్రీమాన్ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యుల వారి పద్య సాహిత్యంపై నేను ప్రసంగించిన సభా విశేషాలు వివిధ పత్రికలలో …

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

“నమస్తేతెలంగాణ”    “ఆంధ్రజ్యోతి”          “వార్త”

 

నండూరి వారి జయంతి సభ

రేపు నండూరి వారి జయంతి సభ.

జంట నగరాలలోని‌ సాహిత్యాభిమానులందరికీ ఇదే మా ఆహ్వానం!

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

_20160420_192753

“తొలి పొద్దు”

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ 442 మంది కవుల కవితలతో ముద్రించిన “తొలి పొద్దు” సంకలనంలో నా కవిత – “ప్రకృతికి సీమంతము”ను ఆస్వాదించండి. (ఇది “గోల్కొండ కవుల సంచిక” తరువాత మళ్ళీ అంత కన్న అత్యధిక కవుల కవితా సంకలనంగా చరిత్ర సృష్టించింది.)

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

tp1tp2tp3

ఉగాది కవిత

ఏప్రిల్ 8వ తేది నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం “రవీంద్ర భారతి” లో నిర్వహించే “ఉగాది కవి సమ్మేళనం”లో పాల్గొనవలసిందిగా నాకు రాష్ట్ర సాంస్కృతిక శాఖ నుండి ఆహ్వానం అందింది. ఆనాడు నేను వినిపించబోయే నా కవితను ఆస్వాదించండి.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర 

ugadi-whasapp-messages

  • దుర్ముఖి ఉగాది కవిత :

* మావి చిగురు వౌచు, మధుమాస మీవౌచు,
కోయిలమ్మ తీపి కూత వౌచు,
క్రొత్త రాష్ట్రమందు క్రొత్త ఆశలు పూచు
తీవయై ఉగాది! రావె నీవు!

* దుర్ముఖమున్ ధరించి పలు దుష్టుల, త్రాష్టుల పాలి శత్రువై
చర్మము లూడదీసి, తగు శాస్తిని జేయుచు – సంఘమందునన్
ధర్మము పెంపు జేయుమమ! ధాత్రిని శాంతిని నింపుమమ్మ! ఓ
దుర్ముఖి నామ వత్సరమ! తోషము గూర్చుమ మానవాళికిన్!

* నీదు పేరును విన్నంత నిఖిల జనులు
కలత పడుచుండ్రి తెత్తువో కష్టములని!
కాని దుర్ముఖివై లోక కంటకులను,
సుముఖివై సజ్జనాళిని చూడుమమ్మ!

* ఎప్పుడు సంపద నిల్పుము!
ఎప్పటి కప్పుడును ప్రజల కే రకమైనన్
ముప్పులు ప్రాప్తించు నెడల –
చప్పున తొలగించుము నవ సంవత్సరమా!

* నిర్భయముగ నడి రాతిరి
అర్భకురాండ్రైన వీధి నరిగెడు ఘన సం
దర్భము లగుపింపవలయు!
దుర్భాగ్య ఘటన లికపయి దొరలనియటులన్!!

* భావ స్వేచ్ఛ యనుచు భారతాంబ పయిన
ద్వేష భావ మొలుకు తీరు వలదు!
తినెడి అన్నమందు దేశమాతను జూపి,
తీర్చుమమ్మ హృదుల దేశభక్తి!!

* విలసిల్లగ నీళ్ళు, నిధులు,
వెలయ పరిశ్రమలు, నందు విరివిగ కొలువుల్ –
పులకించ ప్రజలు, “బంగరు
తెలగాణ”ను నిలుపుమమ్మ తెలుగు యుగాదీ!

— &&& —

లక్ష్మీరాజయ్య కవి గ్రంథాల ఆవిష్కరణ సభలో …

కాగజ్ నగర్(ఆదిలాబద్ జిల్లా)కు చెందిన ప్రముఖ కవి శ్రీ రామోజు లక్ష్మీరాజయ్య గారు రచించిన ” శ్రీ త్ర్యంబకేశ్వర శతకము”, “మధు బిందువులు” అన్న 2 గ్రంథాల ఆవిష్కరణ సభ నిన్న హైదరాబాదులోని “త్యాగరాయ గానసభ”లో జరిగింది. ఈ సభలో నేను విశిష్ట అతిథిగా పాల్గొని, “శ్రీ త్ర్యంబకేశ్వర శతకము” అన్న గ్రంథంపై ప్రసంగించాను. సభకు సంబంధించిన – ఆహ్వాన పత్రిక, గ్రంథ ముఖచిత్రం, వివిధ పత్రికలలో ప్రచురించబడిన సమాచార చిత్రాలు మీ కోసం :

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

LR 2 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR 2 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“సాక్షి” దినపత్రిక :

SK31316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“నమస్తే తెలంగాణ” దినపత్రిక :

NT31316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ఈనాడు” దినపత్రిక :

EN31316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ఆంధ్ర జ్యోతి” దినపత్రిక :

aj3132016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ఆంధ్ర భూమి” దినపత్రిక :

ab3132016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

దాశరథి గారి “గాలిబు గీతాలు”

మహాకవి దాశరథి గారి కలం నుండి జాలువారిన అనర్ఘ రత్నాల వంటి “గాలిబు గీతాలు” కొన్ని …  ఆస్వాదించండి.

– డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

——————————————————–

IMG_20150620_003500

 

బాధ కలిగినపుడు పల్లవింతును నేను –

నాది హృదయమోయి! కాదు రాయి!

 

గుండె దొంగిలించుకొనిపోయె జంకక –

ముద్దొసంగ వెనుక ముందులాడు!

 

ఏదొ వక్షమ్మునందు బాధింపదొడగె –

హృదయమా? కాదు- బాణంపు టినుప ముక్క !

 

వత్తునని రాక నా గృహ ద్వారమునకు –

నన్నె కాపలాగా నిల్పినా వదేమి?

 

ఏల కాళ్ళు నొచ్చె బాలామణికి ? రాత్రి

ఎవని స్వప్న సీమ కేగి వచ్చె?

 

తరుణి చేతి అంబు తగులునట్లుగ నిల్చి

గాయపడగ కోర్కి కలదు నాకు –

అంబు తగుల కేగ, అద్దాని కొని తెచ్చి

వెలది కిత్తు మరల వేయుమనుచు!

 

ఎంత తీయని పెదవులే ఇంతి నీవి? –

తిట్టుచున్నప్పుడును గూడ తీపి గురియు!

 

ఆమె దారి బోవుచు నాదు  సేమ మడుగు –

ఏమి చెప్పుదు దారిలో నింక నేను ?

 

మృత్యు  వేతెంచినపు డామె లేఖ వచ్చె –

చదువకయె వక్షమున నుంచి చచ్చినాను !

నేను మరణింప నా ఇంటిలోన దొరికె –

ప్రేయసి చిత్రపటాలు, లేఖలంతె!

ఏను మరణింప నామె చింతింపదొడగె –

ఎంత తొందరగా కరుణించె నన్ను!

 

ఎంతొ ఉత్సాహపడుచు కష్టింతు మౌర!

మృతియె లేకున్న రుచి యేది బ్రతుకులోన?

——————————————–

Previous Older Entries

అనుసరించు

Get every new post delivered to your Inbox.

మరో 46గురు చందాదార్లతో చేరండి